ضرورت جریان شناسی از دیدگاه دبیرخانه جنگ نرم ایران

بیرخانه دائمی جنگ نرم کشور مطالبی در خصوص ضرورت جریان شناسی منتشر کرد. ضرورت جریان شناسیامام جعفرصادق(ع):                                                                                                                                                            «علی العاقل ان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

ضرورت جریان شناسی از دیدگاه دبیرخانه جنگ نرم ایران

دبیرخانه دائمی جنگ نرم کشور مطالبی در خصوص ضرورت جریان شناسی منتشر کرد. ضرورت جریان شناسیامام جعفرصادق(ع):                                                                                                                                                            «علی العاقل ان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید
دی 92
30 پست
آذر 92
20 پست
آبان 92
32 پست
مهر 92
25 پست
تیر 92
10 پست
دی 91
6 پست
آذر 91
10 پست
آبان 91
16 پست
مهر 91
20 پست
شهریور 91
20 پست
مرداد 91
35 پست
تیر 91
32 پست
خرداد 91
27 پست
اسفند 90
37 پست
بهمن 90
53 پست
دی 90
54 پست
آذر 90
110 پست
آبان 90
58 پست
مهر 90
1 پست